Pobierz inne wersje

LiMON 4.0.1540

1540

 • Added volume measurement functions (measurement tools and documents)
 • Modified the license manager interface
 • Fixed an issue with the color of points in some point clouds

 

1533

 • Added an option to turn on/off cross section bounding box
 • Fixed problems with adding 3D models

1530

 • The Cross section function has been split into Cross section and Symmetric cross section
 • Defining camera for cross section was improved
 • Additional lines were added to Cross section functions to make it more precise
 • Auto orient Z option was added to Cross section manager
 • Added the ability to move the camera to cross section and document functions
 • Added Multi length function (horizontal and vertical) to Document tools
 • Modified document properties
 • Added option to hide unit of measurement to document items property inspector
 • Added option to switch source of points (print/view) to document property inspector
 • Added option of auto removing items when document is removed
 • Fixed ESC button for document functions
 • Added View tools
 • Added the function of matching the camera to the line
 • Fixed problem with incorrect overwriting of image files

 

1518

 • Fixed problem with loading .xyz files
 • Improved Document functions
 • Added Precision drawing function for distance and area measurement1513
 • New Precision drawing function added
 • Added the option to insert markers by manually entering coordinates
 • Added the ability to change the position of the marker name (group properties)
 • Server connection window has been fixed
 • Added the ability to change the color of the cursor
 • Added the function of camera rotation around the Z axis (Alt + LMB)
 • Added a new function of camera rotation around the X or Y axis (CTRL + Shift + LMB)
 • Added the ability to change the camera control (Revit style) in Settings
 • Added a button to save editing of the currently selected cloud (editing toolbar)
 • Added the function to measure the area in the document
 • Added the option of saving and reading documents (Project Manager->Document and RMB)
 • The dimensional and auxiliary lines of the document were separated

LiMON 4.0.1495

Nowe funkcje:

1492

 • Added support for .stl files
 • Added a link to the contact form in Help
 • Fixed problem with .pts files

1493

 • Changed filtering in Choose Coordinate System

1495

 • Improved WMS
 • Fixed problem with disappearing point cloud

LiMON 3.0.1450

Nowe funkcje:

 • tworzenie modeli terenu na podstawie chmur punktów
 • manualna klasyfikacja chmur punktów
 • klasyfikacja punktów względem wybranej wysokości
 • klasyfikacja punktów w określonym przedziale intensywności
 • nowy system licencjonowania
 • dodawanie skrótów klawiszowych
 • marker kołowy
 • odświeżony interfejs
 • odczyt zakresu intensywności w wybranym obszarze
 • poprawki drobnych błędów

LiMON 2.9.1415_64

LiMON 2.6.1396 32/64 bit

2.6.1396

 • nowa funkcja: określanie typu danych widocznych w poszczególnych oknach
 • optymalizacja wyświetlania markerów
 • zoom na wyświetlane punkty podczas tworzenia przekroju
 • funkcja automatycznego centrowania w punkcie
 • poprawiony widok przekroju przy powiązanych widokach
 • poprawki drobnych błędów

LiMON 2.4.1383 32/64 bit

2.4.1383

 • nowa funkcja: usuwanie zapisanych połączeń z serwerem oraz źródeł WMS
 • poprawka trybu wyświetlania chmury punktów po kolorze pliku

LiMON 2.3.1382 32/64 bit

UWAGA: ta wersja programu jest kompatybilna tylko z nową wersją LiMON Server.

 • nowa funkcja: obsługa nowej wersji Servera LiMON
 • nowa funkcja: wiązanie widoków
 • nowa funkcja: ukrywanie chmur w poszczególnych widokach
 • nowa funkcja: zapis do projektu przekroju łamanego, zdefiniowanej kamery oraz trybu wyświetlania
 • nowa funkcja: przesuwanie opisów dokumentu
 • nowa funkcja: manualna zmiana paralaksy w widoku stereo

 

 • zmiana interfejsu: nowy layout paska widoku
 • zmiana interfejsu: dodany przycisk ukrywania widocznych okien
 • zmiana interfejsu: dodany przycisk do tworzenia przekroju łamanego

 

 • poprawki istniejących funkcji

LiMON 2.3.1363 32/64 bit

 • nowa funkcja: dodawanie markera liniowego
 • nowa funkcja: podgląd przy tworzeniu przekroju łamanego
 • nowa funkcja: dodawanie linii ciągłej i przerywanej w module dokumentów
 • nowa funkcja: odwrócenie selekcji warstw w oknie WMS
 • nowa funkcja: opcja kursora "haircross"
 • nowa funkcja: rysowanie precyzyjne (pionowe, poziome, 45º):linii przekroju; pomiaru odległości, powierzchni; markerów liniowych, powierzchniowych, wysokości względnej; linii w dokumencie
 • nowa funkcja: zmiana czcionki opisów tekstowych niezależnie od opisów wymiarowania
 • nowa funkcja: zapis do projektu: dokumentu, widoków oraz ustawienia kamer
 • usunięty błąd: zawieszanie się aplikacji przy zmianie nazwy lub usuwaniu markerów
 • usunięty błąd: nie wyświetlanie się linii wymiarowych dokumentu dodanych przy dużym przybliżeniu kamery
 • drobne poprawki

LiMON 2.3.1362 32/64 bit

2.3.1362

 • zmniejszenie zużycia pamięci
 • poprawki drobnych błędów

LiMON 2.3.1352 64/32 bit

2.3.1352

 • nowa funkcja: wstawianie tekstu na stronie dokumentu
 • nowa funkcja: centrowanie widoku na wybranym punkcie
 • powiększanie: powiększanie względem położenia kursora zamiast punktu środkowego widzenia użytkownika
 • przekrój: stałe wyświetlanie kierunku przekroju w oknie źródłowym
 • poprawki drobnych błędów

Lets discuss

Do you have any questions, would you like a demo, etc. We are happy to help...
Book a time with Steve
(Friendly chat to see how we can help)
close-link
Click Me