Tworzenie dokumentacji

Tworzenie dokumentacji

LiMON Point Cloud software makes it easy to create a document to promote your findings within the Point Cloud you are viewing.

 • Definiowanie rozmiaru strony/koloru, zapis szablonu
 • Ustawienie skali wyjściowej
 • Wymiarowanie na podstawie chmur punktów (odległość, wysokość, punkt wysokościowy, kąt nachylenia)
 • wstawianie i edycja opisów i siatki podziału
 • Wstawianie i edycja nazw
 • Wstawianie i edycja linii siatki.
 • Wybór współrzędnych globalnych/względnych
 • Zapisywanie jako plik graficzny (JPG, PNG, BMP, TIF, TIFF)
 • Eksport do formatu DXF (jako zintegrowany raster)
Współpraca z LiMON Server
 • zdalny dostęp (LAN/WAN) do zasobów LiDAR udostępnionych poprzez LiMON Server
 • wybór projektu
 • wybór wyświetlania danych według poziomu gęstości
 • odczyt metadanych
 • wyświetlanie zakresu projektu z serwera LiMON
 • pobranie i wizualizacja danych
Przekrój
 • Przekrój w dowolnym oknie docelowym
 • Definiowanie przekroju polilinią
 • Zadana długość / szerokość
 • przeskalowanie w osi Z
 • dynamiczne przesuwanie
Odczyt plików rastrowych
 • JPG, JPEG
 • JP2, J2K
 • TIF, TIFF
 • ECW
Moduł dokumentów
 • wymiarowanie na bazie chmury punktów (odległość, wysokość, punkt wysokościowy, kąt nachylenia)
 • definiowanie rozmiarów strony/koloru, skali, zapis szablonu
 • edycja linii wymiarowych i czcionki
 • wstawianie i edycja opisów i siatki podziału
 • wybór współrzędnych globalnych/względnych
 • zapis do plików graficznych (JPG, PNG, BMP, TIF TIFF)
 • eksport do formatu DXF (jako zintegrowany raster)
 • eksport do formatu DXF (jako zintegrowany raster)
Pomiary
 • pomiar odległości 3D
 • pomiar powierzchni
 • Objętość
Markery wektorowe
 • markery punktowe
 • markery liniowe
 • markery powierzchniowe
 • merkery kołowe
 • markery wysokości względnej
 • zapis i odczyt makerów (KML, SHP, TXT, XYZ)
Układy współrzędnych
 • Obsługa wszystkich układów EPSG
 • Transformacje chmur punktów (dotyczy wersji: LiMON Viewer PRO, LiMON Editor, LiMON Editor PRO)
Snapowanie do chmury punktów
 • Snapping to the point cloud (on/off)
  Precision drawing in the profile view
Definiowanie widoku kamery
 • Ustawianie pozycji kamery (XYZ)
 • Ustawianie kierunku patrzenia (XYZ)
 • Ustawianie ogniskowej obiektywu
Kostka przycięcia (clipping box)
 • definiowanie w widoku
 • definicja płaszczyzn tnących poprzez wpisanie wartości
 • dynamiczne przesuwanie
Mapa gęstości
 • generowanie map gęstości z wczytanych chmur punktow
 • wybór schematu kolorów
 • definicja obszaru próbkowania
 • definicja przedziałów gęstości
 • wybór odbić
 • pomijanie puktów klasy overlap (opcjonalnie)

LiMON Server to rozwiązanie ułatwiające pracę na ogromnych zbiorach danych. Chmury punktów, uporządkowane w projekty, przechowywane są na serwerze opartym o bazę danych i udostępniane uprawnionym użytkownikom. Pobranie i wyświetlanie danych polega wyłącznie na prostym wskazaniu na mapie wybranego obszaru. Rozwiązanie to, dedykowane do średnich i dużych organizacji, pozwala na zaoszczędzenie przestrzeni dyskowej, porządkuje zbiory i ogromnie przyśpiesza wyszukiwanie danych.

Cechy oprogramowania

01. Główny interfejs programu

02. Ustawienia

03. Definiowanie układu współrzędnych

04. Wczytywanie chmur punktów

05. Zapis/wczytanie/eksport

06. Zarządzanie widokiem

07. Pomiary odległości i powierzchni

08. Narzędzie przekrój

09. Markery

10. Obsługa LiMON Server

11. Źródła WMS

12. Tryb wyświetlania

13. Opcje wyświetlania

14. Funkcjonalność kostki wycięcia

15. Definiowanie kamery

16. Procedura klasyfikacji manualnej

17. Eksport i transformacja chmury punktów

18. Tworzenie mapy gęstości

19. Creating Document

20. Narzędzia dokumentu

21. Przypisanie skrótów klawiszowych

22. Modele 3D

23. Volume Calculation

23. Search plots with ULDK

Lets discuss

Do you have any questions, would you like a demo, etc. We are happy to help...
Book a time with Steve
(Friendly chat to see how we can help)
close-link
Click Me