Wyświetlanie danych

Wyświetlanie danych

LiMON umożliwia wyświetlanie chmury punktów według wybranego stylu RGB, klasyfikacji, czy intensywności. Niezależnie od ilość wczytanych chmur punktów LiMON działa bardzo płynnie.

 • RGB
 • Intensywność
 • Hipsometria
 • Klasyfikacja
 • MIX
 • Zapisywanie / wczytywanie schematu wyświetlania dla wszystkich trybów
Wyświetlanie danych
 • Aż do 4 widoków, w pełni obsługujących wyświetlanie w 3D
 • Tryby wyświetlania chmur punktów: RGB, Intensywność, Hipsometria, Klasyfikacja, MIX, Kolor pliku
Wyświetlanie powierzchni 3D
 • Tworzenie powierzchni 3D na podstawie chmur punktów
 • Wyświetlanie powierzchni w trybach Solid, RGB, Intensywność, Hipsometria, Klasyfikacja, MIX, Kolor pliku
 • Wyświetlanie powierzchni w postaci siatki trójkątów
 • Dostosowanie zakresu renderowania powierzchni
Wyświetlanie modeli 3D
 • Wczytywanie plików GML, OBJ, 3DS, DAE, FBX, IFC
 • Wyświetlanie modeli w trybach: oryginalny (również z teksturą), jednolity, zaawansowany, siatka trójkątów
 • Możliwość transformacji wczytanych modeli, przesunięcie, obrót i skala
Manualna klasyfikacja chmur punktów
 • definicja własnych schematów klasyfikacji
 • klasyfikacja prostokątem, poligonem i korytarzem
 • klasyfikacja powyżej i poniżej linii
 • klasyfikacja markerem powierzchniowym
 • klasyfikacja względem aktywnej wysokości
 • klasyfikacja w określonym zakresie intensywności
Współpraca z LiMON Server
 • zdalny dostęp (LAN/WAN) do zasobów LiDAR udostępnionych poprzez LiMON Server
 • wybór projektu
 • wybór wyświetlania danych według poziomu gęstości
 • odczyt metadanych
 • wyświetlanie zakresu projektu z serwera LiMON
 • pobranie i wizualizacja danych
Obsługa WMS
 • Definicja, zapis i odczyt źródeł WMS
 • Możliwość wyboru warstw
Odczyt plików rastrowych
 • JPG, JPEG
 • JP2, J2K
 • TIF, TIFF
 • ECW
Przekrój
 • Przekrój w dowolnym oknie docelowym
 • Definiowanie przekroju polilinią
 • Zadana długość / szerokość
 • przeskalowanie w osi Z
 • dynamiczne przesuwanie
Moduł dokumentów
 • wymiarowanie na bazie chmury punktów (odległość, wysokość, punkt wysokościowy, kąt nachylenia)
 • definiowanie rozmiarów strony/koloru, skali, zapis szablonu
 • edycja linii wymiarowych i czcionki
 • wstawianie i edycja opisów i siatki podziału
 • wybór współrzędnych globalnych/względnych
 • zapis do plików graficznych (JPG, PNG, BMP, TIF TIFF)
 • eksport do formatu DXF (jako zintegrowany raster)
 • eksport do formatu DXF (jako zintegrowany raster)
Markery wektorowe
 • markery punktowe
 • markery liniowe
 • markery powierzchniowe
 • merkery kołowe
 • markery wysokości względnej
 • zapis i odczyt makerów (KML, SHP, TXT, XYZ)
Pomiary
 • pomiar odległości 3D
 • pomiar powierzchni
 • Objętość
Snapowanie do chmury punktów
 • Snapping to the point cloud (on/off)
  Precision drawing in the profile view
Układy współrzędnych
 • Obsługa wszystkich układów EPSG
 • Transformacje chmur punktów (dotyczy wersji: LiMON Viewer PRO, LiMON Editor, LiMON Editor PRO)
Definiowanie widoku kamery
 • Ustawianie pozycji kamery (XYZ)
 • Ustawianie kierunku patrzenia (XYZ)
 • Ustawianie ogniskowej obiektywu
Kostka przycięcia (clipping box)
 • definiowanie w widoku
 • definicja płaszczyzn tnących poprzez wpisanie wartości
 • dynamiczne przesuwanie
Mapa gęstości
 • generowanie map gęstości z wczytanych chmur punktow
 • wybór schematu kolorów
 • definicja obszaru próbkowania
 • definicja przedziałów gęstości
 • wybór odbić
 • pomijanie puktów klasy overlap (opcjonalnie)

Cechy oprogramowania

01. Główny interfejs programu

02. Ustawienia

03. Definiowanie układu współrzędnych

04. Wczytywanie chmur punktów

05. Zapis/wczytanie/eksport

06. Zarządzanie widokiem

07. Pomiary odległości i powierzchni

08. Narzędzie przekrój

09. Markery

10. Obsługa LiMON Server

11. Źródła WMS

12. Tryb wyświetlania

13. Opcje wyświetlania

14. Funkcjonalność kostki wycięcia

15. Definiowanie kamery

16. Procedura klasyfikacji manualnej

17. Eksport i transformacja chmury punktów

18. Tworzenie mapy gęstości

19. Creating Document

20. Narzędzia dokumentu

21. Przypisanie skrótów klawiszowych

22. Modele 3D

23. Volume Calculation

23. Search plots with ULDK

Lets discuss

Do you have any questions, would you like a demo, etc. We are happy to help...
Book a time with Steve
(Friendly chat to see how we can help)
close-link
Click Me