Przekroje i pomiary

Oprogramowanie LiMON jest idealne dla każdego, kto chce wykonać pomiary w oparciu o chmurę punktów. Wystarczy kilka kliknięć, aby wykonać pomiary, a dzięki narzędziom do tworzenia dokumentacji można je z łatwością zaprezentować:

 • pomiar odległości 3D
 • pomiar powierzchni
 • pomiar objętości
Wyświetlanie danych
 • Aż do 4 widoków, w pełni obsługujących wyświetlanie w 3D
 • Tryby wyświetlania chmur punktów: RGB, Intensywność, Hipsometria, Klasyfikacja, MIX, Kolor pliku
Wyświetlanie powierzchni 3D
 • Tworzenie powierzchni 3D na podstawie chmur punktów
 • Wyświetlanie powierzchni w trybach Solid, RGB, Intensywność, Hipsometria, Klasyfikacja, MIX, Kolor pliku
 • Wyświetlanie powierzchni w postaci siatki trójkątów
 • Dostosowanie zakresu renderowania powierzchni
Odczyt plików rastrowych
 • JPG, JPEG
 • JP2, J2K
 • TIF, TIFF
 • ECW
Przekrój
 • Przekrój w dowolnym oknie docelowym
 • Definiowanie przekroju polilinią
 • Zadana długość / szerokość
 • przeskalowanie w osi Z
 • dynamiczne przesuwanie
Pomiary
 • pomiar odległości 3D
 • pomiar powierzchni
 • Objętość
Snapowanie do chmury punktów
 • Snapping to the point cloud (on/off)
  Precision drawing in the profile view
Kostka przycięcia (clipping box)
 • definiowanie w widoku
 • definicja płaszczyzn tnących poprzez wpisanie wartości
 • dynamiczne przesuwanie
Mapa gęstości
 • generowanie map gęstości z wczytanych chmur punktow
 • wybór schematu kolorów
 • definicja obszaru próbkowania
 • definicja przedziałów gęstości
 • wybór odbić
 • pomijanie puktów klasy overlap (opcjonalnie)

LiMON Server to rozwiązanie ułatwiające pracę na ogromnych zbiorach danych. Chmury punktów, uporządkowane w projekty, przechowywane są na serwerze opartym o bazę danych i udostępniane uprawnionym użytkownikom. Pobranie i wyświetlanie danych polega wyłącznie na prostym wskazaniu na mapie wybranego obszaru. Rozwiązanie to, dedykowane do średnich i dużych organizacji, pozwala na zaoszczędzenie przestrzeni dyskowej, porządkuje zbiory i ogromnie przyśpiesza wyszukiwanie danych.

Cechy oprogramowania

01. Główny interfejs programu

02. Ustawienia

03. Definiowanie układu współrzędnych

04. Wczytywanie chmur punktów

05. Zapis/wczytanie/eksport

06. Zarządzanie widokiem

07. Pomiary odległości i powierzchni

08. Narzędzie przekrój

09. Markery

10. Obsługa LiMON Server

11. Źródła WMS

12. Tryb wyświetlania

13. Opcje wyświetlania

14. Funkcjonalność kostki wycięcia

15. Definiowanie kamery

16. Procedura klasyfikacji manualnej

17. Eksport i transformacja chmury punktów

18. Tworzenie mapy gęstości

19. Creating Document

20. Narzędzia dokumentu

21. Przypisanie skrótów klawiszowych

22. Modele 3D

23. Volume Calculation

23. Search plots with ULDK

Lets discuss

Do you have any questions, would you like a demo, etc. We are happy to help...
Book a time with Steve
(Friendly chat to see how we can help)
close-link
Click Me