Limon Editor

Limon Editor is your advanced editor for your 3D data

LiMON Viewer to zaawansowana przeglądarka danych trójwymiarowych pochodzących ze skaningu laserowego. Znając zapotrzebowanie na tego typu narzędzie stworzyliśmy oprogramowanie, które w połączeniu z danymi przestrzennymi stanowi doskonałe rozwiązanie dla urbanistów, planistów i architektów.

 • Narzędzia selekcyjne o niekonwencjonalnych funkcjach, jak np. klasyfikacja punktów w danym zakresie intensywności i w stosunku do aktywnego Z, umożliwiają szybką i wygodną pracę.
 • Specjalny tryb klasyfikacji korytarzem upraszcza klasyfikację obiektów liniowych, obiekty przestrzenne mogą być wybierane z wykorzystaniem danych wektorowych.
 • Wszystkie zmiany są widoczne na modelu 3D TIN w czasie rzeczywistym, dzięki czemu interpretacja obiektów jest łatwa i intuicyjna.
Wyświetlanie danych
 • Aż do 4 widoków, w pełni obsługujących wyświetlanie w 3D
 • Tryby wyświetlania chmur punktów: RGB, Intensywność, Hipsometria, Klasyfikacja, MIX, Kolor pliku
Wyświetlanie powierzchni 3D
 • Tworzenie powierzchni 3D na podstawie chmur punktów
 • Wyświetlanie powierzchni w trybach Solid, RGB, Intensywność, Hipsometria, Klasyfikacja, MIX, Kolor pliku
 • Wyświetlanie powierzchni w postaci siatki trójkątów
 • Dostosowanie zakresu renderowania powierzchni
Wyświetlanie modeli 3D
 • Wczytywanie plików GML, OBJ, 3DS, DAE, FBX, IFC
 • Wyświetlanie modeli w trybach: oryginalny (również z teksturą), jednolity, zaawansowany, siatka trójkątów
 • Możliwość transformacji wczytanych modeli, przesunięcie, obrót i skala
Manualna klasyfikacja chmur punktów
 • definicja własnych schematów klasyfikacji
 • klasyfikacja prostokątem, poligonem i korytarzem
 • klasyfikacja powyżej i poniżej linii
 • klasyfikacja markerem powierzchniowym
 • klasyfikacja względem aktywnej wysokości
 • klasyfikacja w określonym zakresie intensywności
Współpraca z LiMON Server
 • zdalny dostęp (LAN/WAN) do zasobów LiDAR udostępnionych poprzez LiMON Server
 • wybór projektu
 • wybór wyświetlania danych według poziomu gęstości
 • odczyt metadanych
 • wyświetlanie zakresu projektu z serwera LiMON
 • pobranie i wizualizacja danych
Obsługa WMS
 • Definicja, zapis i odczyt źródeł WMS
 • Możliwość wyboru warstw
Odczyt plików rastrowych
 • JPG, JPEG
 • JP2, J2K
 • TIF, TIFF
 • ECW
Przekrój
 • Przekrój w dowolnym oknie docelowym
 • Definiowanie przekroju polilinią
 • Zadana długość / szerokość
 • przeskalowanie w osi Z
 • dynamiczne przesuwanie
Moduł dokumentów
 • wymiarowanie na bazie chmury punktów (odległość, wysokość, punkt wysokościowy, kąt nachylenia)
 • definiowanie rozmiarów strony/koloru, skali, zapis szablonu
 • edycja linii wymiarowych i czcionki
 • wstawianie i edycja opisów i siatki podziału
 • wybór współrzędnych globalnych/względnych
 • zapis do plików graficznych (JPG, PNG, BMP, TIF TIFF)
 • eksport do formatu DXF (jako zintegrowany raster)
 • eksport do formatu DXF (jako zintegrowany raster)
Markery wektorowe
 • markery punktowe
 • markery liniowe
 • markery powierzchniowe
 • merkery kołowe
 • markery wysokości względnej
 • zapis i odczyt makerów (KML, SHP, TXT, XYZ)
Pomiary
 • pomiar odległości 3D
 • pomiar powierzchni
Snapowanie do chmury punktów
 • włączanie / wyłączanie przyciągania do punktów chmury
Układy współrzędnych
 • Obsługa wszystkich układów EPSG
 • Transformacje chmur punktów (dotyczy wersji: LiMON Viewer PRO, LiMON Editor, LiMON Editor PRO)
Definiowanie widoku kamery
 • Ustawianie pozycji kamery (XYZ)
 • Ustawianie kierunku patrzenia (XYZ)
 • Ustawianie ogniskowej obiektywu
Kostka przycięcia (clipping box)
 • definiowanie w widoku
 • definicja płaszczyzn tnących poprzez wpisanie wartości
 • dynamiczne przesuwanie
Mapa gęstości
 • generowanie map gęstości z wczytanych chmur punktow
 • wybór schematu kolorów
 • definicja obszaru próbkowania
 • definicja przedziałów gęstości
 • wybór odbić
 • pomijanie puktów klasy overlap (opcjonalnie)

LiMON Server to rozwiązanie ułatwiające pracę na ogromnych zbiorach danych. Chmury punktów, uporządkowane w projekty, przechowywane są na serwerze opartym o bazę danych i udostępniane uprawnionym użytkownikom. Pobranie i wyświetlanie danych polega wyłącznie na prostym wskazaniu na mapie wybranego obszaru. Rozwiązanie to, dedykowane do średnich i dużych organizacji, pozwala na zaoszczędzenie przestrzeni dyskowej, porządkuje zbiory i ogromnie przyśpiesza wyszukiwanie danych.

Cechy oprogramowania

01. Główny interfejs programu

02. Ustawienia

03. Definiowanie układu współrzędnych

04. Wczytywanie chmur punktów

05. Zapis/wczytanie/eksport

06. Zarządzanie widokiem

07. Pomiary odległości i powierzchni

08. Narzędzie przekrój

09. Markery

10. Obsługa LiMON Server

11. Źródła WMS

12. Tryb wyświetlania

13. Opcje wyświetlania

14. Funkcjonalność kostki wycięcia

15. Definiowanie kamery

16. Procedura klasyfikacji manualnej

17. Eksport i transformacja chmury punktów

18. Tworzenie mapy gęstości

19. Creating Document

20. Narzędzia dokumentu

21. Przypisanie skrótów klawiszowych

22. Modele 3D

23. Volume Calculation

23. Search plots with ULDK