Point Cloud Viewer Download

Looking for a free and easy way to view your point cloud data? Look no further than the Point Cloud Viewer download. This simple tool makes it easy to open and explore your files, making it perfect for any application. With just a few clicks, you can have the viewer up and running on your computer. So why wait? Get started today!

Bezpłatna wersja próbna przez 14 dni

Bezpłatna wersja próbna, karta kredytowa nie jest wymagana.

Cechy

Wyświetlanie danych

 • Aż do 4 widoków, w pełni obsługujących wyświetlanie w 3D
 • Tryby wyświetlania chmur punktów: RGB, Intensywność, Hipsometria, Klasyfikacja, MIX, Kolor pliku

Definiowanie widoku kamery

 • Ustawianie pozycji kamery (XYZ)
 • Ustawianie kierunku patrzenia (XYZ)
 • Ustawianie ogniskowej obiektywu

Snapowanie do chmury punktów

 • Snapping to the point cloud (on/off)
  Precision drawing in the profile view

Wyświetlanie powierzchni 3D

 • Tworzenie powierzchni 3D na podstawie chmur punktów
 • Wyświetlanie powierzchni w trybach Solid, RGB, Intensywność, Hipsometria, Klasyfikacja, MIX, Kolor pliku
 • Wyświetlanie powierzchni w postaci siatki trójkątów
 • Dostosowanie zakresu renderowania powierzchni

Kostka przycięcia (clipping box)

 • Definicja kostki przycięcia w widoku
 • Definicja płaszczyzn obcinania za pomocą parametrów
 • Dynamiczne poruszanie

Przekrój

 • Przekrój w dowolnym oknie docelowym
 • Definiowanie przekroju polilinią
 • Zadana długość / szerokość
 • przeskalowanie w osi Z
 • Dynamiczne poruszanie

Pomiary

 • pomiar odległości 3D
 • pomiar powierzchni
 • Objętość

Odczyt plików rastrowych

 • JPG, JPEG
 • JP2, J2K
 • TIF, TIFF
 • ECW

Nie musisz dodawać karty kredytowej.

Co nowego
Minimalne wymagania systemowe
Pobierz inne wersje