Kup teraz

EUR | USD | PLN
Stała licencja dla jednego użytkownika z roczną subskrypcją aktualizacji LiMON Fresh, automatycznie odnawianą po roku. Automatyczne przedłużanie subskrypcji może być anulowane w dowolnym momencie. Podane kwoty są cenami netto. Roczna subskrypcja licencji dla jednego użytkownika z automatycznym odnawianiem. Automatyczne przedłużanie subskrypcji może być anulowane w dowolnym momencie. Podane kwoty są cenami netto. Miesięczna subskrypcja licencji dla jednego użytkownika z automatycznym odnawianiem. Automatyczne przedłużanie subskrypcji może być anulowane w dowolnym momencie. Podane kwoty są cenami netto.

LiMON Viewer

po 1st rok

LiMON Viewer PRO

po 1st rok

LiMON Editor

po 1st rok

LiMON Editor PRO

po 1st rok

LiMON Viewer

po 1st rok
Odczyt chmur punktów
 • Text files (ASCI, TXT)
 • Binary files (LAS, LAZ)
 • PTS
Odczyt plików rastrowych
Not available in this version
Obsługa WMS
Not available in this version
Wyświetlanie chmur punktów
 • RGB
 • Intensywność
 • Hipsometria
 • Klasyfikacja
 • MIX
 • Zapisywanie / wczytywanie schematu wyświetlania dla wszystkich trybów
Wyświetlanie powierzchni 3D
 • Creating 3D surfaces based on point clouds
 • Displaying surfaces in Solid, RGB, Intensity, Elevation, Classification, Mix, File color surfaces
 • Wyświetlanie powierzchni w postaci siatki trójkątów
 • Adjusting the detail render range of surfaces
Wyświetlanie modeli 3D
Not available in this version
Tryby wyświetlania
 • Orthogonal view
 • Perspective view
 • Anaglyph 3D
Obsługa klas
 • Classes display list
 • Classes display toggle (on/off)
Opcje wyświetlania
 • Multiple viewports with full 3D support
 • 2D & 3D rotation, pan, zoom
 • Predefinied views (top, bottom, front, back, right, left)
 • Saving the contain of window as a image file
 • Match view
 • Display scale definition/ blocking rescaling
 • Centering the view in point
Definiowanie widoku kamery
 • Ustawianie pozycji kamery (XYZ)
 • Ustawianie kierunku patrzenia (XYZ)
 • Ustawianie ogniskowej obiektywu
Kostka przycięcia (clipping box)
 • Clipping box defnition in view
 • Definicja płaszczyzn obcinania za pomocą parametrów
 • Dynamiczne poruszanie
Transformacja chmur punktów
Not available in this version
Profil
 • Profile in selected view
 • Polyline profile definition
 • Zadana długość / szerokość
 • przeskalowanie w osi Z
 • Dynamiczne poruszanie
Snapowanie do chmury punktów
 • włączanie / wyłączanie przyciągania do punktów chmury
Mapa gęstości
Not available in this version
Moduł dokumentów
Not available in this version
Współpraca z LiMON Server
Not available in this version
Skróty klawiszowe
Not available in this version
Manualna klasyfikacja chmur punktów
Not available in this version
Automatyczna klasyfikacja chmur punktów
Not available in this version

LiMON Viewer PRO

po 1st rok
Odczyt chmur punktów
 • Text files (ASCI, TXT)
 • Binary files (LAS, LAZ)
 • PTS
Odczyt plików rastrowych
 • JPG, JPEG
 • JP2, J2K
 • TIF, TIFF
 • ECW
Obsługa WMS
 • Source definition
 • Source save / load
 • Layer select
 • Invert X<>Y axis
Wyświetlanie chmur punktów
 • RGB
 • Intensywność
 • Hipsometria
 • Klasyfikacja
 • MIX
 • Zapisywanie / wczytywanie schematu wyświetlania dla wszystkich trybów
Wyświetlanie powierzchni 3D
 • Creating 3D surfaces based on point clouds
 • Displaying surfaces in Solid, RGB, Intensity, Elevation, Classification, Mix, File color surfaces
 • Wyświetlanie powierzchni w postaci siatki trójkątów
 • Adjusting the detail render range of surfaces
Wyświetlanie modeli 3D
 • Wczytywanie plików GML, OBJ, 3DS, DAE, FBX, IFC
 • Wyświetlanie modeli w trybach: oryginalny (również z teksturą), jednolity, zaawansowany, siatka trójkątów
 • Możliwość transformacji wczytanych modeli, przesunięcie, obrót i skala
Tryby wyświetlania
 • Orthogonal view
 • Perspective view
 • Anaglyph 3D
Obsługa klas
 • Classes display list
 • Classes display toggle (on/off)
Opcje wyświetlania
 • Multiple viewports with full 3D support
 • 2D & 3D rotation, pan, zoom
 • Predefinied views (top, bottom, front, back, right, left)
 • Saving the contain of window as a image file
 • Match view
 • Display scale definition/ blocking rescaling
 • Centering the view in point
Definiowanie widoku kamery
 • Ustawianie pozycji kamery (XYZ)
 • Ustawianie kierunku patrzenia (XYZ)
 • Ustawianie ogniskowej obiektywu
Kostka przycięcia (clipping box)
 • Clipping box defnition in view
 • Definicja płaszczyzn obcinania za pomocą parametrów
 • Dynamiczne poruszanie
Transformacja chmur punktów
 • Transformation and saving point clouds to another coordinate system
Profil
 • Profile in selected view
 • Polyline profile definition
 • Zadana długość / szerokość
 • przeskalowanie w osi Z
 • Dynamiczne poruszanie
Snapowanie do chmury punktów
 • włączanie / wyłączanie przyciągania do punktów chmury
Mapa gęstości
 • generowanie map gęstości z wczytanych chmur punktow
 • wybór schematu kolorów
 • definicja obszaru próbkowania
 • definicja przedziałów gęstości
 • wybór odbić
 • pomijanie puktów klasy overlap (opcjonalnie)
Moduł dokumentów
 • Definiowanie rozmiaru strony/koloru, zapis szablonu
 • Ustawienie skali wyjściowej
 • Wymiarowanie na podstawie chmur punktów (odległość, wysokość, punkt wysokościowy, kąt nachylenia)
 • wstawianie i edycja opisów i siatki podziału
 • Wstawianie i edycja nazw
 • Wstawianie i edycja linii siatki.
 • Choice global/relative coordinates
 • Zapisywanie jako plik graficzny (JPG, PNG, BMP, TIF, TIFF)
 • Eksport do formatu DXF (jako zintegrowany raster)
Współpraca z LiMON Server
 • zdalny dostęp (LAN/WAN) do zasobów LiDAR udostępnionych poprzez LiMON Server
 • wybór projektu
 • wybór wyświetlania danych według poziomu gęstości
 • odczyt metadanych
 • wyświetlanie zakresu projektu z serwera LiMON
 • pobieranie i wizualizacja danych LiDAR
Skróty klawiszowe
 • Defining keyboard shortcuts to a function
 • Saving and exporting a file with the definition of shortcuts
Manualna klasyfikacja chmur punktów
Not available in this version
Automatyczna klasyfikacja chmur punktów
Not available in this version

LiMON Editor

Odczyt chmur punktów
 • Text files (ASCI, TXT)
 • Binary files (LAS, LAZ)
 • PTS
Odczyt plików rastrowych
 • JPG, JPEG
 • JP2, J2K
 • TIF, TIFF
 • ECW
Obsługa WMS
 • Source definition
 • Source save / load
 • Layer select
 • Invert X<>Y axis
Wyświetlanie chmur punktów
 • RGB
 • Intensywność
 • Hipsometria
 • Klasyfikacja
 • MIX
 • Zapisywanie / wczytywanie schematu wyświetlania dla wszystkich trybów
Wyświetlanie powierzchni 3D
 • Creating 3D surfaces based on point clouds
 • Displaying surfaces in Solid, RGB, Intensity, Elevation, Classification, Mix, File color surfaces
 • Wyświetlanie powierzchni w postaci siatki trójkątów
 • Adjusting the detail render range of surfaces
Wyświetlanie modeli 3D
 • Wczytywanie plików GML, OBJ, 3DS, DAE, FBX, IFC
 • Wyświetlanie modeli w trybach: oryginalny (również z teksturą), jednolity, zaawansowany, siatka trójkątów
 • Możliwość transformacji wczytanych modeli, przesunięcie, obrót i skala
Tryby wyświetlania
 • Orthogonal view
 • Perspective view
 • Anaglyph 3D
Obsługa klas
 • Classes display list
 • Classes display toggle (on/off)
Opcje wyświetlania
 • Multiple viewports with full 3D support
 • 2D & 3D rotation, pan, zoom
 • Predefinied views (top, bottom, front, back, right, left)
 • Saving the contain of window as a image file
 • Match view
 • Display scale definition/ blocking rescaling
 • Centering the view in point
Definiowanie widoku kamery
 • Ustawianie pozycji kamery (XYZ)
 • Ustawianie kierunku patrzenia (XYZ)
 • Ustawianie ogniskowej obiektywu
Kostka przycięcia (clipping box)
 • Clipping box defnition in view
 • Definicja płaszczyzn obcinania za pomocą parametrów
 • Dynamiczne poruszanie
Transformacja chmur punktów
 • Transformation and saving point clouds to another coordinate system
Profil
 • Profile in selected view
 • Polyline profile definition
 • Zadana długość / szerokość
 • przeskalowanie w osi Z
 • Dynamiczne poruszanie
Snapowanie do chmury punktów
 • włączanie / wyłączanie przyciągania do punktów chmury
Mapa gęstości
 • generowanie map gęstości z wczytanych chmur punktow
 • wybór schematu kolorów
 • definicja obszaru próbkowania
 • definicja przedziałów gęstości
 • wybór odbić
 • pomijanie puktów klasy overlap (opcjonalnie)
Moduł dokumentów
 • Definiowanie rozmiaru strony/koloru, zapis szablonu
 • Ustawienie skali wyjściowej
 • Wymiarowanie na podstawie chmur punktów (odległość, wysokość, punkt wysokościowy, kąt nachylenia)
 • wstawianie i edycja opisów i siatki podziału
 • Wstawianie i edycja nazw
 • Wstawianie i edycja linii siatki.
 • Choice global/relative coordinates
 • Zapisywanie jako plik graficzny (JPG, PNG, BMP, TIF, TIFF)
 • Eksport do formatu DXF (jako zintegrowany raster)
Współpraca z LiMON Server
 • zdalny dostęp (LAN/WAN) do zasobów LiDAR udostępnionych poprzez LiMON Server
 • wybór projektu
 • wybór wyświetlania danych według poziomu gęstości
 • odczyt metadanych
 • wyświetlanie zakresu projektu z serwera LiMON
 • pobieranie i wizualizacja danych LiDAR
Skróty klawiszowe
 • Defining keyboard shortcuts to a function
 • Saving and exporting a file with the definition of shortcuts
Manualna klasyfikacja chmur punktów
 • Definition of own classification schemes
 • Rectangle classification
 • Shape classification
 • Classification above the line
 • Classification below the line
 • Corridor classification
 • Classification with a shape marker
 • Classification by Active Z
 • Classification in a specific intensity range
Automatyczna klasyfikacja chmur punktów
Not available in this version

LiMON Editor PRO

Odczyt chmur punktów
 • Text files (ASCI, TXT)
 • Binary files (LAS, LAZ)
 • PTS
Odczyt plików rastrowych
 • JPG, JPEG
 • JP2, J2K
 • TIF, TIFF
 • ECW
Obsługa WMS
 • Source definition
 • Source save / load
 • Layer select
 • Invert X<>Y axis
Wyświetlanie chmur punktów
 • RGB
 • Intensywność
 • Hipsometria
 • Klasyfikacja
 • MIX
 • Zapisywanie / wczytywanie schematu wyświetlania dla wszystkich trybów
Wyświetlanie powierzchni 3D
 • Creating 3D surfaces based on point clouds
 • Displaying surfaces in Solid, RGB, Intensity, Elevation, Classification, Mix, File color surfaces
 • Wyświetlanie powierzchni w postaci siatki trójkątów
 • Adjusting the detail render range of surfaces
Wyświetlanie modeli 3D
 • Wczytywanie plików GML, OBJ, 3DS, DAE, FBX, IFC
 • Wyświetlanie modeli w trybach: oryginalny (również z teksturą), jednolity, zaawansowany, siatka trójkątów
 • Możliwość transformacji wczytanych modeli, przesunięcie, obrót i skala
Tryby wyświetlania
 • Orthogonal view
 • Perspective view
 • Anaglyph 3D
Obsługa klas
 • Classes display list
 • Classes display toggle (on/off)
Opcje wyświetlania
 • Multiple viewports with full 3D support
 • 2D & 3D rotation, pan, zoom
 • Predefinied views (top, bottom, front, back, right, left)
 • Saving the contain of window as a image file
 • Match view
 • Display scale definition/ blocking rescaling
 • Centering the view in point
Definiowanie widoku kamery
 • Ustawianie pozycji kamery (XYZ)
 • Ustawianie kierunku patrzenia (XYZ)
 • Ustawianie ogniskowej obiektywu
Kostka przycięcia (clipping box)
 • Clipping box defnition in view
 • Definicja płaszczyzn obcinania za pomocą parametrów
 • Dynamiczne poruszanie
Transformacja chmur punktów
 • Transformation and saving point clouds to another coordinate system
Profil
 • Profile in selected view
 • Polyline profile definition
 • Zadana długość / szerokość
 • przeskalowanie w osi Z
 • Dynamiczne poruszanie
Snapowanie do chmury punktów
 • włączanie / wyłączanie przyciągania do punktów chmury
Mapa gęstości
 • generowanie map gęstości z wczytanych chmur punktow
 • wybór schematu kolorów
 • definicja obszaru próbkowania
 • definicja przedziałów gęstości
 • wybór odbić
 • pomijanie puktów klasy overlap (opcjonalnie)
Moduł dokumentów
 • Definiowanie rozmiaru strony/koloru, zapis szablonu
 • Ustawienie skali wyjściowej
 • Wymiarowanie na podstawie chmur punktów (odległość, wysokość, punkt wysokościowy, kąt nachylenia)
 • wstawianie i edycja opisów i siatki podziału
 • Wstawianie i edycja nazw
 • Wstawianie i edycja linii siatki.
 • Choice global/relative coordinates
 • Zapisywanie jako plik graficzny (JPG, PNG, BMP, TIF, TIFF)
 • Eksport do formatu DXF (jako zintegrowany raster)
Współpraca z LiMON Server
 • zdalny dostęp (LAN/WAN) do zasobów LiDAR udostępnionych poprzez LiMON Server
 • wybór projektu
 • wybór wyświetlania danych według poziomu gęstości
 • odczyt metadanych
 • wyświetlanie zakresu projektu z serwera LiMON
 • pobieranie i wizualizacja danych LiDAR
Skróty klawiszowe
 • Defining keyboard shortcuts to a function
 • Saving and exporting a file with the definition of shortcuts
Manualna klasyfikacja chmur punktów
 • Definition of own classification schemes
 • Rectangle classification
 • Shape classification
 • Classification above the line
 • Classification below the line
 • Corridor classification
 • Classification with a shape marker
 • Classification by Active Z
 • Classification in a specific intensity range
Automatyczna klasyfikacja chmur punktów
 • Automatyczna klasyfikacja gruntu
 • Automatyczna klasyfikacja budynków
 • Automatyczna klasyfikacja roślinności
 • Edycja parametrów wszystkich trybów klasyfikacji

Lets discuss

Do you have any questions, would you like a demo, etc. We are happy to help...
Book a time with Steve
(Friendly chat to see how we can help)
close-link
Click Me