Wypróbuj

Get your free trial to try our LiMON Point Cloud software.

Rozpoczęcie 14-dniowego okresu próbnego jest bardzo proste.

Nie musisz dodawać karty kredytowej.

Co nowego
Minimalne wymagania systemowe
Pobierz inne wersje

Bezpłatna wersja próbna przez 14 dni

Bezpłatna wersja próbna, karta kredytowa nie jest wymagana.

LiMON Versions: LiMON Viewer, LiMON Viewer Pro, LiMON Editor & LiMON Editor Pro

Wyświetlanie danych

 • Aż do 4 widoków, w pełni obsługujących wyświetlanie w 3D
 • Tryby wyświetlania chmur punktów: RGB, Intensywność, Hipsometria, Klasyfikacja, MIX, Kolor pliku

Definiowanie widoku kamery

 • Ustawianie pozycji kamery (XYZ)
 • Ustawianie kierunku patrzenia (XYZ)
 • Ustawianie ogniskowej obiektywu

Snapowanie do chmury punktów

 • Snapping to the point cloud (on/off)
  Precision drawing in the profile view

Pomiary

 • pomiar odległości 3D
 • pomiar powierzchni
 • Objętość

Wyświetlanie powierzchni 3D

 • Tworzenie powierzchni 3D na podstawie chmur punktów
 • Wyświetlanie powierzchni w trybach Solid, RGB, Intensywność, Hipsometria, Klasyfikacja, MIX, Kolor pliku
 • Wyświetlanie powierzchni w postaci siatki trójkątów
 • Dostosowanie zakresu renderowania powierzchni

Kostka przycięcia (clipping box)

 • Definicja kostki przycięcia w widoku
 • Definicja płaszczyzn obcinania za pomocą parametrów
 • Dynamiczne poruszanie

Przekrój

 • Przekrój w dowolnym oknie docelowym
 • Definiowanie przekroju polilinią
 • Zadana długość / szerokość
 • przeskalowanie w osi Z
 • Dynamiczne poruszanie

Pomiary objętości

 • Objętość

Bezpłatna wersja próbna przez 14 dni

Bezpłatna wersja próbna, karta kredytowa nie jest wymagana.

LiMON Versions: LiMON Viewer Pro, LiMON Editor & LiMON Editor Pro

Odczyt plików rastrowych

 • JPG, JPEG
 • JP2, J2K
 • TIF, TIFF
 • ECW

Obsługa WMS

 • Definicja, zapis i odczyt źródeł WMS
 • Możliwość wyboru warstw

Moduł dokumentów

 • wymiarowanie na bazie chmury punktów (odległość, wysokość, punkt wysokościowy, kąt nachylenia)
 • definiowanie rozmiarów strony/koloru, skali, zapis szablonu
 • edycja linii wymiarowych i czcionki
 • wstawianie i edycja opisów i siatki podziału
 • wybór współrzędnych globalnych/względnych
 • zapis do plików graficznych (JPG, PNG, BMP, TIF TIFF)
 • eksport do formatu DXF (jako zintegrowany raster)
 • eksport do formatu DXF (jako zintegrowany raster)

Markery wektorowe

 • markery punktowe
 • markery liniowe
 • markery powierzchniowe
 • merkery kołowe
 • markery wysokości względnej
 • zapis i odczyt makerów (KML, SHP, TXT, XYZ)

Układy współrzędnych

 • Obsługa wszystkich układów EPSG
 • Transformacje chmur punktów (dotyczy wersji: LiMON Viewer PRO, LiMON Editor, LiMON Editor PRO)

Współpraca z LiMON Server

 • zdalny dostęp (LAN/WAN) do zasobów LiDAR udostępnionych poprzez LiMON Server
 • wybór projektu
 • wybór wyświetlania danych według poziomu gęstości
 • odczyt metadanych
 • wyświetlanie zakresu projektu z serwera LiMON
 • pobranie i wizualizacja danych

Wyświetlanie modeli 3D

 • Wczytywanie plików GML, OBJ, 3DS, DAE, FBX, IFC
 • Wyświetlanie modeli w trybach: oryginalny (również z teksturą), jednolity, zaawansowany, siatka trójkątów
 • Możliwość transformacji wczytanych modeli, przesunięcie, obrót i skala

Mapa gęstości

 • generowanie map gęstości z wczytanych chmur punktow
 • wybór schematu kolorów
 • Definicja obszaru próbkowania
 • definicja przedziałów gęstości
 • wybór odbić
 • pomijanie puktów klasy overlap (opcjonalnie)

Bezpłatna wersja próbna przez 14 dni

Bezpłatna wersja próbna, karta kredytowa nie jest wymagana.

LiMON Versions: LiMON Editor & LiMON Editor Pro

Manualna klasyfikacja chmur punktów

 • definicja własnych schematów klasyfikacji
 • klasyfikacja prostokątem, poligonem i korytarzem
 • klasyfikacja powyżej i poniżej linii
 • klasyfikacja markerem powierzchniowym
 • klasyfikacja względem aktywnej wysokości
 • klasyfikacja w określonym zakresie intensywności

Bezpłatna wersja próbna przez 14 dni

Bezpłatna wersja próbna, karta kredytowa nie jest wymagana.

LiMON Versions: LiMON Editor Pro

Automatyczna klasyfikacja chmur punktów

 • Automatyczna klasyfikacja gruntu
 • Automatyczna klasyfikacja budynków
 • Automatyczna klasyfikacja roślinności
 • Edycja parametrów wszystkich trybów klasyfikacji

Bezpłatna wersja próbna przez 14 dni

Bezpłatna wersja próbna, karta kredytowa nie jest wymagana.

Lets discuss

Do you have any questions, would you like a demo, etc. We are happy to help...
Book a time with Steve
(Friendly chat to see how we can help)
close-link
Click Me