Ulotki i broszury

Ilość punktów: 5
Wielkość zbioru: 5,6 mln punktów, 1 plik
Ilość plików: 1
Data pozyskania: 12.12
Format: LAZ
RGB: TAK
Klasy: NIE
CS: PUWG2000S6 (EPSG: 2177)
Udostępnione przez: Terramap, Kraków
System: Lotniczy, RIEGL VQ580
Ilość punktów: 33
Wielkość zbioru: 33 mln points, 1 file
Ilość plików: 1
Data pozyskania:
Format: LAZ
RGB: TAK
Klasy: TAK
CS: PUWG2000S6 (EPSG: 2177)
Udostępnione przez: Terramap, Kraków
System: Lotniczy, RIEGL VQ580
Ilość punktów: 45
Wielkość zbioru: 45 mln pts. 8 files
Ilość plików: 8
Data pozyskania:
Format: LAZ
RGB: NIE
Klasy: NIE
CS: Lokalny/Local
Udostępnione przez: Terramap, Kraków
System: Riegl VZ-400

Lets discuss

Do you have any questions, would you like a demo, etc. We are happy to help...
Book a time with Steve
(Friendly chat to see how we can help)
close-link
Click Me